hétfő, június 03, 2013

Döbbenet! Kommunista hírszerző tiszt jött rá az eredményes tanulás titkára!/2

Mikor Lozanov elkezdte módszerének kidolgozását, 1950-ben az orvosi gyakorlatban már ismert dolog volt, hogy szuggesztió segítségével javítani lehet a memórián és az aktivitáson.
Sőt, az egész személyiseget lehet ösztönözni szuggesztióval.
De mi is az a szuggesztió valójában?
A szuggesztió jelentése: sugalmazás, befolyásolás, ösztönzés
Keleten évszázadokkal ezelőtt misztikus iskolák foglalkoztak ezzel a tudománnyal, s a gyakorlatban is alkalmazták. Ez a gyökere annak, hogy ma is valami misztikus dolognak tartják a laikusok.
Eddigre – 1950-et írunk – az orvoslásban használták az autogén tréninget is, a szuggesztió áldásos hatását pl. hipnózisban. Eddigre már  Emile Coué önszuggesztiós – önbefolyásoló - módszere is elterjedt szerte a világon, és nagyon hatásosnak bizonyultak.

Ezek mind orvosi módszerek voltak, orvosok betgeket kezeltek, gyógyítottak velük.

Lozanov egy olyan módszert szeretett volna, amellyel a szuggesztió áldásos hatását a tanulásban, az emberi elme jobb kihasználására tudja használni bárki.

De mit is kell megoldania ennek a módszernek?

Rámutatott, hogy szinte minden ami az oktatásban folyik, akadályozza, sőt blokkolja a tanulási képességeket!
Először is itt van az az általános társadalmi vélekedés, hogy a tanulás nehéz. Ez sajnos azt szuggerálja, hogy korlátozott lehetőségeink vannak; nem, vagy csak részben tudjuk megtanulni azt, amire szükségünk van.
Ez a szuggesztió egy olyan gátlást épít ki, amely mind a tanár, mind a diák személyiségét rossz irányba befolyásolja.

Aztán a  tananyag felépítése unalmas, nincs lehetőség sem a diáknak sem a tanárnak a az egyéni érdeklődését érvényesíteni.

Az oktatásban mind a diák, mind a tanár frusztrálódik, neurotizálódik, sok konfliktus teremtődik köztük. A tanár a rosszul teljesítő diákokat okolja, a diákok meg a tanárt.

Kész csatatér! Csak éppen itt sosincs győztes, de vesztes annál több!

Az iskola első osztályától tehát kondícionálnak, szugerálnak bennünket, hogy a tanulás unalmas robot, nehéz, hosszadalmas. Fogösszeszorítva, minden erőnket összeszedve kötelességünk mindent megtenni azért, hogy minél jobban teljesítsünk.

Ráadásul vakon engedelmeskedjünk, és maradéktalanul igyekezzünk teljesíteni a feladatainkat, annyit, és úgy, ahogy elvárják tőlünk.  

Ilyen körülmények között – ahogy Lozanov és munkatársai rámutattak – képtelenség a tanulás.

Olyan gátlások lépnek fel, melyek egyszerűen blokkolják agyunk teljesítményét.
  
Pedig...Mindenki fantasztikus tanulási képességekkel születik! És ezt be is bizonyítottuk!

Három éves korunkig - ezernyi más mellett- olyan nehéz és összetett  dolgokat tanultunk meg, mint a felülés, felállás, járás, beszéd, önálló evés, kapcsolatteremtés, akaratunk érvényesítése.
  
Hogyan? Teljesen önállóan. Mivel? Kizárólag a saját módszereinkkel. (Hisz senki sem képes elmagyarázni pl.egy 5 hónaposnak, hogyan kell felülni.) Miért? Mert hajtott bennünket a kíváncsiság, és az érdeklődés. És mindenki örült, hogy ügyesek vagyunk.
  
Mi volt más akkor, miért voltunk erre képesek?
Az agy szempontjából vizsgálva 5-10 éves korunkig agyunk teljes kapacitását képesek voltunk kihasználni.
Nem különült el még egymástól a jobb és bal agyfélteke működése.

Az 5-10. életévig az a változás történik, hogy a jobb agyfélteke specializálódik a hang, képszerű gondolkodás, zene, művészeti ingerek, paralingvisztika /mosoly, mimika,
gesztus stb./, és a környezet perifériális ingereinek felfogására.

A bal agyfélteke feladatává ugyanakkor a logikus kondolkodás, a számolás, írás, olvasás ...stb.  válik.

Ha a két agyfél nem működik együtt a tanulásban, akkor folyamatos konfliktust, stresszt élünk át, és ennek következtében agyunk gondolkodni tudó része egyszerűen blokkolódik.
  
Hogyan miért blokkolódnak tanulási képességeink? Ezt Paul Mclean felfedezése magyarázza meg (1952-ben) .

Rájött, hogy az evolúciós fejlődés során három, egymásra épülő agy alakult ki a koponyánkban.

A fejlődés korábbi szintjeit képviselő két alacsonyabb rendű agy: a hüllő agy valamint az ős-emlős agy, vagy limbikus rendszer. Mindkettő minden cselekedetét a túlélés ösztönei irányítják.

A harmadik, a legkésőbb kialakult, és - a szürkeállománynak köszönhetően - egyben a legintelligensebb új-emlős agy (neocortex, agykéreg) a magasabb rendű gondolkodás és döntéshozás székhelye.

A probléma az, hogy jóllehet mára már megszűntek azok a veszélyek, amelyek az ősemberekre leselkedtek, - és amikor a két alacsonyabb rendű agy még létfontosságú volt a túlélés érdekében – de életünket alapvetően még mindig a túlélésért küzdő ős-emlős agy és a hüllő agy irányítják.
  
Bármikor képesek blokkolni a legmagasabb evolúciós szintű, és legintelligensebb neocortex analizáló, tanulási és döntéshozó képességét, és átvenni a teljes irányítást az ember felett, ha úgy érzik, hogy veszélyben van a túlélés. És ez a legkisebb stressz hatására is előfordulhat
  
Ha valamely tevékenységünk végzését stressz, frusztráció, félelem kíséri, és nem párosulnak hozzá pozitív érzelmek, akkor azt nem tudjuk végig csinálni!!!!
Sőt! Mindent megteszünk a helyzetből való menekülés érdekében.

És sajnos sok iskolai és tanulási szituációt stressz, frusztráció, félelem kísér. Mert az igaz, hogy a tanuló élete a szó szoros értelemben nincs veszélyben, de annyira retteg attól, hogy felelnie, vizsgáznia kell, vagy megalázzák... stb, hogy ilyenkor az automatikus, viselkedés veszi át a gondolkodás szerepét.

Ha pedig ilyen szituáció többször előfordult már, akkor, elég csak a tanulásra gondolni, vagy kézbe venni a könyvet, vagy belépni az osztályterembe, és azonnal képtelenek vagyunk tanulásra, gondolkodásra. Így alakulnak ki a tanulást gátló feltételes reflexek.
  
Hogyan dolgozott Lozanov?
  
Hogyan érte el hogy a tanulás kellemes körülmények között, motiváltan, érdeklődéssel telve, stresszmentesen folyjon, és hatalmas teljesítményre legyenek a tanulók képesek?

A kisérleteihez elektrofiziológiai laboratóriumot használt. Itt agyműködés-vizsgálatokat végeztek. Elektródákat helyeztek az oktatásban résztvevők fejére, a szívére és a szájára. A fiziológiai változásokat mérték ezzel a tanulás alatt.

Kamerákat helyeztek el a tantermekben és a laboratóriumból képernyőkön figyelték az egyes hallgatók viselkedését.
Ezen kívül speciális készülékek segítségével regisztrálták számszerűen is a fiziológiai változásokat.
Egyeztetni tudták, hogy a tanár mely mozdulatai, megnyilatkozása okoz negatív változást a hallgatóban; pl. fáradtságérzetet.

A labor és a tanterem között olyan visszacsatoló berendezés volt, hogy a laboratórium azonnal jelezni tudja a tanárnak, hogy hibát követett el. Ezzel a szoros együttműködéssel tudták kidolgozni a legjobb módszereket.

A vizsgálatok elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy a tananyag nagysága és ez a speciális oktatási módszer nem káros-e a hallgatók egészségi és pszichológiai állapotára?

Először is ellentétben a hangos ellenzők vélekedésével: ennek a módszernek a használata közben NEM ALSZIK SENKI! Nem is cél, hogy aludjanak, sőt az egyenesen hátráltatja a tanulást!


 Idegen nyelvi órák szuggesztopédiával (Bulgária 1970. Japán, 1989, Ausztria 1994)

Lozanov módszerében nagy szerepet kap a zene. Miért?

Mert szellemi munka esetében főleg a bal féltekében jelentkezik izgalmi állapot. Zene és egyéb művészetek ingerhatására pedig főleg a jobb félteke kerül izgalmi állapotba.

Tehát ha tanulás közben megfelelő zenét is hallgatunk, akkor szimmetrikusan terheljük a két féltekét. Ezzel agyunkat olyan állapotba hozzuk, amikor hatalmas teljesítményre képes.
Ugyanúgy, mint kb. 5 éves korunkig, amikor szellemi teljesítményünk csúcsán voltunk.

A tavaly május 9-én elhunyt Lozanov a tanítási óra alatt először három, majd  később 4 zenei/tanulási fázist használt: 
1. A bevezető zene relaxálja a résztvevőket, és ezzel eléri a tanulás optimális állapotát.
  
A következő részeknél a zene: háttér zene:
2. Koncert szakasz:
a, Az „aktív koncert” során az információt  zenével együtt hangosan olvasva tanulják. Az olvasás  a zene ritmusához, dinamikájához igazodik.
A diák aktívan közreműködik, ritmizál, tapsol, mozog, énekel miközben a zene az éneklés , a mozgás boldogsághormonokat szabadít fel a szervezetünkben, a zene által átélt érzések, érzelmek felszabadulásával kellemes, kiegyensúlyozott közérzetet biztosít. Mindez oldja a gátlásosságot, a pszihés nyomásoktól, megszabadít a szorongásoktól, és belső egyensúlyt teremt.
Egy olyan fantasztikusan koncentrált állapotba kerülünk, mikor agyunk szivacsként képes magába szívni a tanulnivalót.
  
b, A „passzív koncert”, a befogadó, élményfeldolgozó rész során a tanulók az új információt párbeszédek formájában hallják barokk zenei háttér mellett, csukott szemmel.
A zene célja: egyrészt, hogy elősegítsék az információ hosszú távú emlékezetbe való juttatását, másrészt továbbra is kellemes, kisegyensúlyozott állapotban tart.  A passzív szakaszban  az ülepedés, érlelődés történik, ekkor a zene aktivizálja azokat az agyi folyamatokat, melyek segítik a hosszútávú emlékezést.
  
3. Megszilárdító szakasz: ekkor a zene feladata az, hogy ezt az ellazult állapotot megfelelően befejezze, úgy zárja le, hogy a káros hatásokat, gondolatokat, reflexeket  továbbra is „kikapcsolva hagyja”, és így segítse az ismeret megszilárdulását a hosszú távú emlékezetben.   

4. Alkalmazó, felidéző befejező szakasz: ekkor a zene feladata a kreatív, tevékeny állapotba kerülés, miközben a tanulók szabadon, kellemesen, és személyiségük alapján a számukra lehatékonyabb módon alkalmazzák, felidézik a tanultakat szerepjáték, eljátszás, kérdés- felelet ..stb formájában.

Kiderült, hogy a kevéssé tudatos zenei élmény – háttérzene -  rég elnyomott tanulási ösztönöket tud felszínre hozni. Aktivizálja a fantáziát, és a gondolkodásnak és emlékezetnek is hasznára van. Termékeny, új gondolatokat hozhat. A zene lazító hatásával intellektuális korlátokat dönt le és új asszociációkat idézhet elő.

A zene hatására működésbe lép a „szupermemória”. Neurológiai szempontból mozgósítja az ideghálózatot és késlelteti a fáradtság beállását.
A zene hallgatásakor egy „figyelmes-ellazulás” állapot lép fel, nyugalmi helyzet, ami keretén belül a test kevesebb energiafelhasználással, sokkal hatékonyabban működik, mialatt az agy energiatöbbletre tesz szert.

A zenének az élőlényekre gyakorolt hatása már az ősembernél nyilvánvalóvá vált, már ő
is alkalmazta a mai tudomány által nemrég bizonyított tényt, hogy különböző ritmusok adagolásával aktivizálni lehet a test ritmikus működését és a vegetatív idegrendszert.

Az úgynevezett serkentő ritmusok növelik a stresszt,  emelik a vércukorszintet, az izomaktivitás fokozzák. Ezek voltak a harci táncok feladatai: felkészítés a harcra.

Míg a dallamos, lágy zenék ellenkezőleg hatnak a testre és lenyugtatják a vadászatban kifáradt harcosokat.Ezt őseink tapasztalati úton ismerték meg és használták életük javítására.

De a zene helyzettől és állapottól függően káros is lehet az emberi szervezetre. Például
amikor a hallgatott zene túllépi a 65 decibellt, károssá válik, 90 decibell fölött pedig pupillatágulást, adrenalin szintnövekedést, erős szívdobogást, alvászavarokat, epilepsziás kríziseket, ideiglenes vagy akár végleges süketséget is okoz.
  
És mi lett a kísérletek eredménye?
5000 ember vett részt a kísérletekben, és kiderült:
A módszer legfontosabb előnye: elősegíti a személyiség egészének fejlődését, sőt egészségesebbé tesz.
 1. Egészségre gyakorolt hatás: A tanulás végére csökkent a résztvevők a szívműködése, a pulzusszámuk átlag 5-tel lett kevesebb, a vérnyomásuk pedig 5 mm-el alacsonyabb. A magas vérnyomásoknál - érdekes módon – még többet csökkent.
  A tanfolyam befejezése után évekkel később sem jelentkezik semmiféle utóhatása. Tehát a szuggesztológiai tanulási módszereknek nincs káros hatásuk az egészségre.
 2. Munkaképesség alakulása a tanulás alatt. Az oktatás végén jobb a teljesítmény, mint az elején, pedig jóval nagyobb a terhelés, mivel intenzív tanulás folyik. Normál körülmények tapasztalataival  –vagyis hagyományos módszerekkel tanulásal- ellentétben az így történő tanulás végére fejfájás, ingerlékenység nemhogy fokozódna, hanem csökken.
  (Ksérletként 120 fő idegrendszeri gondokkal küzdő (neurotikus) embernek is szerveztek ilyen tanfolyamot. Az eredmény az volt, hogy 73 %-ban javult a betegek állapota!)
 1. Megvizsgálták az emlékezőképesség javulását is. Hosszútávú javulás történt a rövid és a tartós memóriában is 15-30 %-kal!

  Csináltak egy ellenőrző kísérletet 1500 diákkal (általános, középiskolásokkal)  hogy jobb-e a memóriájuk, ha a tanulás közben megnyugtató zene szól. Ha közölték a gyerekekkel, hogy szuggesztív eljárásról van szó, és a memóriájuk javulni fog, akkor valóban javult, jobban, mint a felnőtteknél.
   
Lozanov bebörtönzéséig, 1980-ig eddig jutott kísérleteivel. Ezután több mint 9 évig nem folytathatta kísérleteit, nem publikálhatott, nem vehetett részt  konferenciákon. Hermetikusan el volt zárva a világtól.

Azonban szerencsére közvetlen munkatársai és harcostársai pl. Prof. Dr. Evelina Gateva, Ivan Barzakov tovább dolgozott.  És tovább dolgozott ezen a fantasztikus módszeren Lozanov több ezer tudós tanítványa, követője szerte a világon. Több országban bevezették a tanárképzésben, állami és magániskolákban kezdték el használni szerte a világon a Lozanov-módszert, és használják ma is.

Rengeteg új és kiváló módszer született a lozanovi elvek, eredmények alapján az önálló, (tanár nélküli, otthoni) tanulásra is.

Lozanov módszerében alapvető szerepet kap a zene, de számtalan másfajta  lehetőséget találtak, dolgoztak ki a tudósok arra, hogy agyunk szinte végtelen lehetőségeit képesek legyünk kiaknázni.

Mert nincs két egyforma ember. Nincs, nem lehet egy mindenható módszerrel mindenki eredményes. Egyik módszer sem jó, vagy rossz. Más. És mindenkinek más a jó.

Dr. Georgi Lozanov életével, és munkásságával a következőt üzeni nekünk:
Sokkal gyorsabban – s egyúttal nagyobb mélységbe hatolva, és örömét mélyen átérezve – vagy képes tanulni, mint valaha is lehetségesnek vélted.
Ha ebben a hitben cselekszel, képessé válsz a kiválóságnak eddig ismeretlen fokát elérni.
Felejtsd el azokat a korlátokat,  amelyekben eddig hittél, és ismerd föl, hogy a természetese tanulás ötször olyan gyors – vangy annál is gyorsabb- léptekkel tud haladni, mint amire a korábbi, általánosan elfogadott normáink szerint számítottunk volna!”
  
Lozanov ezekkel a mondatokkal adja át nekün alapvető meggyőződését, mely igazságát sok ezer ember eredményeivel bizonyítja.

Tudta, és elismerte, hogy a tanulásnak végtelen sokféle módja van. Pont annyi, ahány ember él a földön.

Mindenkinek, aki ezt az oldalt olvassa, különböző az életstílusa a tanulási stílusa, és a munkastílusa, és másban tehetséges, és másként képes fantasztikus tanulsái teljesítményekre.

A gyorstanulás NEM EGYETLEN MÓDSZER! A gyorstanulás nem az Elme Térkép, nem a Villámolvasás, nem az Integrativ tanulás vagy bármi más. Sok sok módszer, mely gyorsítja a tanulást.
  
Az előző cikk után született  a következő hozzászólás Bányai Sándor tollából :
Mért nem lehet ezt az egész  gyos tanulás procedurát kerek perec le irni? Körül irják mint macska a forókását kerülgeti J Amúgy tetszik ez az egész nekem ,csak kicsit sok a BLA BLA benne
  
(A hozzászólás itt található: >>>>> )

Kedves Sándor!
A gyorstanulás Neked másként, mással, más módszerekkel tud működni, mint a barátodnak, az osztálytársadnak, vagy mondjuk nekem.

De meg tudod találni a saját tanulási stílusodhoz,  munkastílusodhoz, életstílusodhoz és tehetségedhez,  a leginkább passzoló módszereket, technikákat, és ennek megfelelően tanulni.

Ha ismered, és érted a tanulás általános alapelveit.

Nem hiszem, hogy meg tudom – vagy bárki meg tudja – mondani  NEKED vagy BÁRKINEK pontosan hogyan tanuljon, hogy eredményes legyen.
  
Amiben tudok Neked segíteni, az az, hogy:
 • Segítek, hogy alaposan megismerd és megértsd a tanulás  alapelveit.
 • Segítek kideríteni, hogy milyen a tanulási stílusod, munkastílusod, életstíkusod, és miben vagy tehetséges (el sem tudod képzelni, hányan gondolják, hogy semmiben!)
 • Mutatok egy csomó módszert, technikát, amivel már nagyon sokan sikeresek lettek,
 • Javaslok olyan gyakorlatokat, mellyel képes vagy arra rájönni, hogy TE mit, hogyan, és milyen körülmények közt  tudsz eredményesen alkalmazni a tanulásodban
 •  
De a legfontosabb, amit tehetek Érted az az, hogy arra bátorítalak, hogy hidd el,
HATÁRTALAN TANULÁSI KÉPESSÉGEKKEL VAGY MEGÁLDVA!
Üdv: Nagy Margó
Tanulás-tréner, a gyors, eredményes, jókedvű tanulás jogvédője.
Mert jogod van az álmaidhoz!

hétfő, május 27, 2013

Döbbenet! Kommunista hírszerző tiszt jött rá az eredményes tanulás titkára!

Hihetetlen, de igaz!
A tanulással kapcsolatos egyik legnagyobb felfedezést az emberiség a hadi kutatásoknak köszönheti!

A második világháború után az úgynevezett vasfüggöny időszakában a világ két részre szakadt. Egyik fele a szovjetek által vezetett
kommunista blokk, a másik fele az USA vezette nyugati blokk. Ez volt a vasfüggöny időszak 1946-1989-ig.

Mindkét fél teljes katonai fölényre törekedett.
A katonai laboratóriumokban olyan komoly kutatásokat végeztek, melyek célja az volt, hogy minél hatékonyabban tudják manipulálni az ellenséges csapatok, hadifoglyok, kémek agyát.

Minden valamire való tudós, akit csak be tudtak
szervezni, a hadiiparban, vagy a hírszerzésben dolgozott. Kit pénzzel, kit zsarolással, fenyegetéssel „győztek meg”, az együttműködésről
.

Ilyen tudós volt a bolgár Georgíj Lazanov is. A kitűnő pszichiáter és agykutató a bolgár hírszerzés ezredese volt akkor.

Kutatási területe a paranormális jelenségek, valamint az, hogyan, milyen módszerekkel lehet elérni, hogy sokkal nagyobb terjedelmű információt sokkal rövidebb idő alatt lehessen megtanulni, és jóval tovább emlékezni rá.

Kutatásait a bolgár hírszerzés támogatta anyagilag, másként nem is lett volna lehetősége és pénze ezekre a kutatásokra.
Módszerének neve: szuggesztopédia.

1966-ban a kommunista rezsim az eredmények láttán kénytelen volt engedélyezni, hogy létre hozza a Szuggesztológiai Intézetet Szófiában. De a hírszerzésben betöltött rangjából nem engedték, hogy visszavonuljon.
Kísérletei és eredményei felkeltették a világ haladó tudósainak érdeklődését. Módszerét az UNESCO 25 szakértői csoportja vizsgálta, és 1978-ban használatra ajánlotta a világ minden táján.

Lozanov ellen az UNESCO ajánlás miatt eljárás indult Bulgáriában, – hisz ekkor még kényszerűségből mindig a bolgár hírszerzés orvos-pszichiáter ezredese. Azzal vádolták, hogy államtitkokat adott ki az UNESCO-nak! Ezért 1980 – 1989–ig házi őrizetben tartották az akkor már világhírű tudóst, elzárva őt a világtól - és kutatásaitól.

De addigra világra szóló felfedezése már bejárta a világot!

De vajon mi volt ez a fantasztikus felfedezés?
Mire jött rá ez a nagyszerű tudós, mely alapjaiban rengette meg a tanulásról elfogadott addigi vélekedéseket?
Hogyan lehet ezt megtanulni, és alkalmazni?

A most egy éve elhunyt Lozanov rengeteg törte a fejét, hogyan képesek emberek olyan elképesztő tanulási teljesítményre, és emlékezetre, mint az indiai brahmanok, akik képesek voltak a teljes Véda mondákat emlékezetből elmondani. (Érdekességként, a 4 véda egyike: 1028 himnusz összesen 10 600 versszakot tartalmaz s a többi is hasonló terjedelmű!)

Elcsodálkozott azon, hogyan lehetséges ilyen rendkívüli memóriát kifejleszteni.

Azt az orvosi gyakorlatából tudta, hogy hipnózisban elképesztő teljesítményekre képesek az emberek a tanulásban, és az emlékezésben is.A brahmanok azonban nem használtak hipnózist a tanuláshoz!

Vizsgálatai során Lozanov lassanként rájött, hogy a legtöbb tanulási módszer, amit használunk egyáltalán nem hatékony.

Sőt! Az ugrásszerűen megnövekedett mennyiségű, összetett gondolkodást igénylő, bonyolult összefüggéseket tartalmazó információ elsajátítására egyenesen alkalmatlanok!

Egy olyan módszert dolgozott ki, mely segítségével az iskolában bármely tantárgy tanítását meg lehet úgy oldani, hogy a tanulók maximális tudásra tegyenek szert, mindenféle házi feladat, otthoni tanulás nélkül!
Módszerének neve: szuggesztopédia.

Lozanov az 1950-es évek elejétől dolgozott módszerének kifejlesztésén.
Eközben az agykutatásban is hatalmas felfedezések születtek, melyek világossá tették számára, miért nem működnek a hagyományos tanulási és tanítási módszerek.

A módszer kipróbálására és bizonyítására 1966-1979-ig folytatta a kísérleteket Bulgáriában.
Ez idő alatt 5000 diákkal használták ezt a módszert, hatalmas sikerrel.

Egy olyan módszert dolgozott ki, mely segítségével a tanulás – a tanár által vezetett tanulás - hihetetlen mértékben felgyorsítható.

Eközben a rövidebb idő ellenére a megtanult anyag mennyisége sokszorosa, akár 10-100 - 300 szorosa is annak, amit hagyományos módon vagyunk képesek megtanulni!

Kidolgozta azt a tanulási-tanítási módot, mellyel a tanultakra jóval hosszabb ideig, akár egész életünkben képesek vagyunk emlékezni.
És ez a fajta tanulás ráadásul nem fárasztó, sőt, élvezetes, és örömet okoz!

Módszerének hatékonyságát először 1966-ban egy 10 hónapos kísérlet sorozattal bizonyította, nem is akármilyen körülmények között.
A tét a Szuggesztológiai Intézet megalapítása Szófiában, ahol a hatékony tanulás módjainak, módszereinek vizsgálatával, kidolgozásával akart foglalkozni. Ehhez pedig állami engedély engedély kellett.
Az akkori kommunista rezsim végül engedélyt adott arra, hogy elvégezzen egy kísérlet sorozatot, mellyel bebizonyíthatja módszerének eredményességét.
Az felállított ellenőrző bizottságban helyett foglaltak a módszer leghangosabb ellenzői és kritikusai is.
Az eredményekhez tehát semmi kétség nem férhetett. Olyanokkal kellett bebizonyítani a szuggesztopédia eredményességét, akik a kákán is a csomót keresték. De ő ezt is bevállalta a cél érdekében. Töretlenül bízott módszere hatékonyságában.

Lozanov 60 diákkal dolgozott. Ezek a diákok nem voltak összeválogatva, a feltétel csak az volt, hogy önként jelentkeztek a kísérletre. Különböző végzettségű, intelligenciájú emberek voltak. Sőt! Néhány közülük mentális problémával küzdött, pszichiátriai kezelés alatt állt.
A kísérletet nyelvtanulással-tanítással kezdte, mert úgy gondolta, módszerének hatása legkönnyebben az idegenszavak tanulásán mérhető.A francia nyelvet választotta, és olyan embereket gyűjtött, akik még soha nem tanultak franciául.

Első körben
6 hétig mind a 60 diák minden nap 3 óra alatt 150 szót tanult meg.
A második körben 15 önként jelentkező 500 szót tanult meg 1 nap alatt.
A harmadik körben 12 önként jelentkező 1000 szót tanult meg így 1 nap alatt.

A diákok egyszer sem kaptak házi feladatot, alkalmuk sem volt otthon foglakozni az anyaggal, hisz a szavak listáját nem kapták meg.
Mindhárom csoportban a napi tanulás végén ellenőrizték, mennyire emlékeznek a tanultakból.

Mindhárom csoportnak sikerült megjegyezni az aznap tanult szavak 98 %-át!

Sőt! A résztvevők mindhárom kísérletnél azt tapasztalták, hogy ebben a tanulásban nem volt stressz, nagyon megnyugtató volt, és jól érezték magukat közben. Azt tapasztalták, hogy kitisztult a fejük, és remekül érezték magukat. Ezt érezték azok is, akik mentális problémával küzdöttek.
(Nem úgy, mint a hagyományos tanulási móddal, amelyre a stressz, a feszültség, a versenyszellem jellemző.)

De még nincs vége…

6 hónap múlva
ismét visszahívták a diákokat.

Ez alatt az idő alatt nem foglalkozhattak a tananyaggal, nem tanulhattak semmit francia nyelvből.
50-en tartották be az utasításokat.

Ekkor Lozanov megvizsgálta ennél az 50 diáknál, mennyire emlékeznek abból, amit 6 hónappal ezelőtt tanultak.

Első körben, ismétlés nélkül a diákok átlag 69%-ára emlékeztek a 6 hónapja megtanult szavaknak!!!
Egyszeri ismétlés után pedig újra emlékeztek a szavak 98%-ra!

De Lozanov nem állt meg!
1974: Lozanov tanítványai már 1800 szót tudtak megtanulni 1 nap alatt
A megjegyzés mértéke 98 % volt!
1979: 3000 szót tanultak meg egy nap alatt a diákok! A megjegyzés mértéke továbbra is 98 %-os maradt

Georgíj Lozanov felismerte, és bebitonyította, hogy agyunk tanulási képessége egyszerűen végtelen. Korlátlan mennyiségben képes információt begyűjteni.

Visszavonhatatlanul kiderült, hogy bizonyos körülmények közt BÁRKI képes hatalmas mennyiségű anyagot nagyon rövid idő alatt megtanulni, és hosszú ideig emlékezni rá!

Ezután bebörtönzése miatt több mint 9 évig nem hallhat róla az emberiség, nem folytathatja kísérleteit! Műveit elkobozta a kommunista rezsim, és fő műve mai napig kiadatlan!

De addigra már a szerte a világon a tudósok folytatják, amit elkezdett, és 1989-ig, mire kiszabadul a börtönből, a tanuláselmélet önálló pszichológiai kutatási ággá válik.

És fantasztikus eredmények módszerek, technikák születnek Lozanov szuggesztopédiájának elvei alapján.

S bár a módszer eredetileg tanár által vezetett tanítás-tanulás folyamatára lett kidolgozva, ám számos fantasztikus egyéni tanulási módszer is született elveinek figyelembe vételével.
Ezek közé tartozik pl: a villámolvasás is (Paul Scheele is 10 évig volt Lozanov tanítványa!)

Mik ezek az alapelvek:
1. A tanulást kellemes, kélnyelmes körülmények közt végezzük.
2. Szabadon választhassuk meg a számunkra legjobb tanulási módszereket, a saját személyiségünk alapján.
3. Ne akadályozzanak bennüket a tanulásban a negatív hiteink önmagunkról, tanulási képességeinkről.
4.Tanulás legyen minél gyorsabb, mert így megmarad a motiváció, és a tanulási kedv.
5.Legyen bennünk a tanulnivalóval kapcsolatban erős érdeklődés, kíváncsiság.
6.Élvezetesen, stresszmentesen tanuljunk.
7. Legyünk a tanuláshoz legmegfelelőbb agyi állapotban.

De hogyan lehet mindezt elérni?
Hogyan lehet 3-10-vagy akár 100-szorosára is növelni a tanulási képességeinket!
Honnan tudjuk, mik azok a módszerek, melyek számunkra a leghatásosabbak?
Mitől lesz élvezetes a tanulás?
Hogy érjük el azt a bizonyos kellemes, stresszmentes, a tanulásra legalkalmasabb agyi állapotot?
Hogy tudunk érdeklődést kelteni olyan tanulni valóval kapcsolatban, mely egyáltalán nem érdekel bennünket?
Folytatás következik....
Itt a fotóm. Ha nem látod, enegélyezd aképek megjelenését!
Üdv: Nagy Margó
Tanulás-tréner, a gyors, eredményes, jókedvű tanulás jogvédője.
Mert jogod van az álmaidhoz!

kedd, augusztus 07, 2012

Ilyen vagyok, nincs mit tenni...2.

Milliószor hallja az ember, hogy a változáshoz, rossz szokásaink legyőzéséhez,  sikeressé válásunkhoz  elengedhetetlen feltétel a pozitív gondolkodás.

Valóban, ha változtatni, javítani akarsz a sorsodon, akkor először el kell
végezned a gondolat-nagytakarítást.

Vagyis felderíteni, és közömbösíteni azokat a bénító hiteinket, tudatalattinkban megbúvó gondolatainkat,  azaz gyökér okokat, melyek folyamatosan megakadályozzák hogy elérjük azt, amire vágyunk.

Ha ezeket sikerül "elcsípni", közömbösíteni, és pozitív megerősítésekre cserélni, akkor már ezek folyamatos ismételgetése, a vágyott eredmény állandó elképzelése, vizualizálása fantasztikus eredményeket hoz.

Tulajdonképpen ez a gondolat nagytakarítás lényege.

Jelentősége rendkívül nagy, hisz nélküle képtelen bárki is továbblépni, képtelen bárki is változtatni.

Azonban, ha a pozitív megerősítések használatát nem előzi meg a negatív
ellentétének közömbösítése, akkor egy érdekes dolog történik.

Valahányszor kimondom a pozitív megerősítést, tulajdonképpen paradox módon a negatív
érzésre, helyzetre koncentrálok.

Pl: Pozitív megerősítés: "Gazdag akarok lenni!”
Miközben ezt ismételgeti pl egy olyan valaki, aki tele van adóssággal, a
feje felett lebeg esetleg a kilakoltatás veszélye, akkor ennek a
megerősítésnek a használata közben kb. ez zajlik le a
tudatalattijában: "Frászt! Hogy gondolom! Hisz még arra sincs pénzem, hogy új cipőt
vegyek magamnak! Nem tudom fizetni a számláimat! Szegény
vagyok!"...stb

Mi történik, ha fiziológiai szempontból nézzük? A "Gazdag akarok lenni”  pozitív gondolat a jelenlévő negatív gondolatokhoz képest egy nagyon gyenge pozitív impulzust, rezgést indít el a testünkben. Ez egy nagyon kis mennyiségű kémiai változást -pl endorfin termelődést - eredményez.

Ezzel szemben a negatív gondolatok ezerrel segítik a stresszt okozó negatív rezgést, és kémiai változásokat - pl. savasodás, adrenalin termelődés.
És ezzel jóval erősebb hatást váltanak ki.

Ha elég kitatóak vagyunk, akkor persze hosszú idő alatt eredményt érünk el a pozitív megerősítésekkel is. A cseppkő képződéshez tudnám ezt a folyamatot hasonlítani. Sok idő múlva kezd csak látszódni, érződni a változás, mint ahogy a cseppkő létrejöttéhez is rengeteg idő kell.

Mert hiába mondogatjuk képzeljük el, a vágyott pozitívat, gyakori, hogy olyan erősek a negatív gondolatok, képek, hogy folyton újra-, és újra "beugrik" . Ezzel gyengítve a vágyott cél elérését, és hosszabbítva az oda vezető utat.

Ezért van az, hogy  a vágyott változás olyan nehezen, és hosszú idő alatt jöhet időnként létre.
Ráadásul ez a belső küzdelem a jó és a rossz között egy jó ideig nagyon elkeserítő hangulatokat, történéseket, eseményeket okoz, hiszen akaratlanul a negatív erősebb
egy jó ideig.
Addig míg a pozitív hatás el nem éri azt a küszöb értéket, amikor hirtelen az egész folyamat, érzés pozitívvá válik.

Valljuk be, sokan fel is adjuk, pont e miatt a sokszor cél előtt. Mert hiába tudjuk, hogy ez csak átmeneti állapot, azt túl is kell tudni élni.

Mára már tudjuk, hogy a testben létrejövő kémiai állapotváltozások létrejötte milliószor lassúbbak, mint a fizikai állapotváltozások.
Kettőjük kapcsolata pedig az, hogy minden kémiai változás oka, egy tartósan fennálló -azaz folyamatosan újra és újra előidézett fizikai állapot.

Pl. kémiai változás: testünk elsavasodott állapota, fizikai változás: folyamatos negatív gondolatok által előidézett alacsony szintű rezgés állapot.

Míg a kémiai változás tartós, addig a fizikai változás amilyen gyorsan létrejön, olyan gyorsan el is múlik, el is múlhat.

A megerősítések "szimpla" használata, ezért okoz csak ilyen lassan változást. Pici, rövid ideig tartó fizikai impulzussal bombázzuk a kialakult kémiai állapotot, és ez jó ideig észrevehetetlen változást okoz csak.

Tagadhatatlan tény, hogy ha elég kitartóak vagyunk, akkor bekövetkezik a változás. Csakhát, a gyakorlatban nagyon nehéz végigcsinálni.  

Visszatérve a fenti példához: "Gazdag akarok lenni” , programozom naponta
háromszor alfában, vizualizálom a kívánt állapotot. Aztán egyszer csak mondjuk csenget a postás, és pl. kikapcsolási értesítőt hoz az áramszolgáltatótól. Puff! Máris visszaestem a negatív állapotba, és azonnal eltűnik a verejtékes munkával kialakított aprócska pozitív
változás.

HACSAK nem sikerül elérnünk, hogy érzelmeink minőségét változtassuk meg!

Mert minden kijelentésünknek, minden velünk történt eseményt ÉRZELMEINK teszik jóvá, vagy rosszá. Ha sikerül valamivel kapcsolatban negatív érzelmeinket közömbösíteni, akkor leszünk képesek a gyors, és eredményes javulásra.

Ehhez először létre kell hoznunk, és fenn kell tartanunk  egy pozitív fizikai változást mindaddig, amíg eredményeként létre nem jön a tartós kémiai állapot.

Ha elérjük, hogy többé nem hatalmasodnak el rajtunk a negatív érzelmek, akkor nyitottá és képessé válunk a megoldásra, változásra, célunk elérésére.

Ennek egyik legegyszerűbb, és rendkívül hatékony eszköze az energia gyógyászat.

Most szeretném a figyelmetekbe ajánlani Robert Smith FASTER (gyors)
EFT módszerét.

Robert az egyik videón elmagyarázza, és megmutatja a megerősítések
hatását gyengítő negatív érzelmek közömbösítésének módját:

A másik videón elmagyarázza, megmutatja a Faster EFT használatát dióhéjban (erre majd legközelebb visszatérünk még):

MINDKÉT VIDEÓ MAGYAR FELIRATOS!
kattints a piros alapon CC -re, és a felbukkanó ablakban:
magyar-magyarul, vagy a magyar feliratra.

Kérlek, kezd el megváltoztatni az életed!

Fontos a véleményed!

Kérlek, ha kérdésed, véleményed van, akkor a főoldalról kattints a "megjegyzés" fülre, majd a felbukkanó oldal alján a "Megjegyzés küldése" címszó alatt írj!

hétfő, július 09, 2012

Ilyen vagyok, nincs mit tenni... 1. rész

Érdekes és ősi hite ez az embereknek.  És, mint minden, ami hit, egyrészt igaz, másrészt tévedés. A hitben mindig a feltételezés a tévedés lehetősége.

Vagyis, amit nem TUDUNK, mert nem látunk, hallunk, ízlelünk, tapintunk, vagy szagolunk vagyis érzékelünk, vagy megtapasztaltunk, az bizony, feltételezés.

Hiteink egy része a számunkra elfogadhatatlan, vagy félelmetes, ismeretlen dolgoknak a magyarázata. Ahogy egyre nő a tudásunk, egyre több ismeretlen válik ismerősé, egyre-másra tűnnek el, változnak meg régen igaznak vélt hitek.

És hiába állnak hiteink ilyen laza, süppedős, állandóan változó talajon, mégis, csak ezek mozgatnak bennünket. Hiteink befolyásolnak a cselekvésre, vagy a nem cselekvésre bennünket.

Amire sokat gondolunk, amit sokszor mondunk, vagy amit sokszor hallunk, az előbb-utóbb a hitté válik bennünk, és észrevétlenül a szerint kezdünk el cselekedni. Vagyis megvalósul.

A legérdekesebb a hitben, hogy teljes mértékben egyedi. A hitünket nagymértékben befolyásolják a körülményeink, a születésünktől – vagy fogantatásunk- pillanatától velünk történt események, általunk hallott, látott, tapintott, szagolt, ízlelt, azaz érzékelt dolgok, az örökölt tulajdonságok.

Sokan hisszük, hogy nem egy emberöltő alatt alakulnak ki hiteink, személyiségünk,  hanem a reinkarnáció révén ez egy hosszú-hosszú idő.

De ha a reinkarnáció is csak egy hit, akkor is befolyásol a múlt, hiszen ma már tudjuk, hogy az emlékeket, sőt hiteket is, kémiai úton is örökölhetünk elődeinktől. Itt most nem tulajdonságokról, hanem emlékekről, hitekről beszélek! Márpedig ha ez igaz, akkor ezek a múltbéli dolgok is hatnak ránk.

"A zsigereimben érzem" - szól a mondás. És milyen igaz!

Szóval, amikor szabad akaratról, szabad választásról van szó, akkor én úgy tapasztalom, hogy a korlátaink, vagy épp szárnyaink pontosan a bennünk lévő hitek.

Ha HISZEM, hogy képes vagyok rá, akkor meg tudom csinálni, ha már egyszer megcsináltam, akkor MEGTAPASZTALOM, és amit megtapasztaltam, hogy számomra LEHETSÉGES, az többé nem hit, hanem BIZONYOSSÁG.

Ha NEM HISZEM, hogy képes vagyok rá, akkor nem tudom megtenni, és MEGTAPASZTALOM, hogy számomra NEM LEHETSÉGES, így ez sem hit többé, hanem ez is BIZONYOSSÁG, bár gátként működik. Ilyenkor gyakran hallom, nem tehettem mást, nekem ez adatott, én ilyen vagyok, ez nem történhetett másként, nekem ez nem működik... stb.

Ha megismerek 1-1 embert, valóban már igen rövid idő után kiderül a legtöbb esetben, hogy mi várható, vagy épp mi nem várható adott élethelyzetében.

Vagyis képes-e megoldani, irányítani, befolyásolni az adott helyzetet,
vagy ez meghaladja aktuális állapotát - azaz hitrendszerét.

Egy példa: az egyik diákom, aki az ELYHA tanfolyam résztvevője volt, pont a következő konzultációnk előtt hívott fel, miszerint, nem tud jönni, mivel idézem: "Nagyon lassan tanulok, ilyen vagyok, és nekem ez a 2 óra kiesés rengeteg. Mivel már csak 3 napom van a vizsgáig, ezért minden időm a tanulásra kell szánnom! Így is kevés az időm!"
Mondom neki: De hisz ez egy gyakorló alkalom, mikor pontosan tanulunk
- villámolvasással. Amivel mai tudásunk szerint éppen a LEGGYORSABBAN
vagyunk képesek tanulni.

De ő már próbálta a videóval- mondta (ennél a tanfolyami formánál a résztvevők előre megkapják videón a módszerek magyarázatait, illetve szintén a videó segítségével ki is próbálhatják vezetett gyakorlat formájában)- és NEKI nem sikerült a gyakorlás.

Pont ezért vannak az élő konzultációk - mondom neki- hisz itt élőben együtt CSINÁLUNK
mindent, és engem nem tud kikapcsolni, mint a videót-, ha rátörnek a negatív gondolatai. Én ott leszek, és átsegítem, ha kell ezeken!

Eljött. És 2 nap múlva ezt írta skypeon: "Szia Margó! Képzeld, jól megy a tanulás, a szerdai konzultáción nagyon sok mindent megértettem, hogy hogyan is kell csinálni a dolgokat, amit ezúton is köszönök! Azóta már villámolvastam még egy könyvet, és aktiváltam is az elmetérképem alapján. Amúgy mostanában kevésbé érzem azt, hogy kifutok az időből. :) hála Neked!"

Ha-ha "mostanában"! :) Két napja még: "Nagyon lassan tanulok, ilyen vagyok..."

Igen, én  azt gondolom, hogy mindig van választási lehetőség. Kettő pedig mindig biztosan adott: az egyik az igen, a másik a nem, az egyik a megteszem, a másik a nem teszem nem.

Ugyanakkor van sorsszerűség is, olyan amiről kiderül így kell, kellet történnie. De ez a sorszerűség is saját magunkból, a saját hiteinkből, gátjainkból, vagy szárnyainkból adódik.

Egyébként nem tudom, hányan tudjátok, hogy amerikai pszichológusok és kutatók felfedezték agyunknak azon részét, ami spontánul és ösztönszerűen rávezet bennünket a helyes cselekvésre, és ezt SQ -nak, vagyis spirituális intelligenciaként definiálták.

Ez az agyterület (S-pont) a többitől teljesen elhatárolódva működik, tehát nincs rá hatással az ésszerűség és a logika. Szakértők véleménye szerint az agy S-pontját fejleszteni is lehet. Azok, akik tudatosan képesek megítélni, melyek azok a határok, amelyeket önmagukban
feszegethetnek, sikeresek lesznek a munkában és boldogok a magánéletben.

A pszichológusok egyetértenek azzal, hogy azok a személyek, akik fejlettebb SQ-val rendelkeznek, rugalmasabban gondolkodnak, mint átlagos társaik, spontán döntenek vagy cselekszenek, értékelik önmagukat és képességeiket, kellő önismerettel rendelkeznek, jól
kezelik a lelki fájdalmat, átlátják életük összefüggéseit, megvetik a megszokást és intuitív beállítottságúak.

A spirituális intelligenciád segítségével el tudod dönteni, mi a jó és mi a rossz, a helyes és helytelen. Ennek a képességünknek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk az öngyógyításra, el tudjuk altatni a vágyainkat, késztetéseinket egy fontosabb, magasabb rendű cél érdekében. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az SQ a bölcsességünk és a lelkiismeretünk. De nem csak az.

A neuropszichológusok találtak egy olyan területet a halántéklebenyben, amely a működő agyról készített felvételeken akkor mutat aktivitást, amikor a vizsgált személyek spirituális vagy vallásos témákat hallanak. Ennek az istenközpontnak, angol szóval god spotnak a létezését a modern agykutatás minden vizsgálata alátámasztotta.

A rendszeres meditálás, de még az étrend átalakítása is hozzájárulhat az SQ értékének növekedéséhez. Ha sikerül úrrá lenned régi, rossz beidegződéseiden, ha mered vállalni, hogy félreteszed olykor a racionalitást és a "szívedre" hallgatsz, könnyebben boldogulsz az életben, egyre boldogabbnak érzed magad.

Kívánok hát mindannyiunknak egyre több boldogságot! és egyre kevesebb
"ennek így kellett történnie" érzést!

kedd, május 29, 2012

Így készülj a vizsgaidőszakra 3. rész

Mit tegyél, hogy bánni tudj a stresszel, lámpalázzal?

Lassan a végére érünk a vizsgákra felkészüléshez összeállított javaslataimnak.

Ebben a részben a stressz és lámpaláz csökkentéséről lesz szó.

Ahhoz, hogy kezelni tudd a stresszt, és a lámpalázat nagyon fontos, hogy biztos lkégy abban, mindent megtettél, ami tőled telik.
Az alap, ami nélkül a stressz oldás hiábavaló

Amikor vizsgázni készülsz, van néhány dolog, mely hiánya eleve hatalmas stressz generáló. Sőt! Nem csak ha vizsgára készülsz.

Ha az alább felsorolt 5 dolgot nem teszed meg bármely tevékenységeddel kapcsolatban, a stresszoldás sajnos hatástalan marad.

Ezek nélkül a vágyad elérhetetlen álom marad. Olyan ez, mint mikor vágyakozol egy finom ebédre, de meg sem főzöd, meg sem rendeled, vagy el sem mész egy étterembe, hogy hozzájuthass. Így éhes maradsz.

Ha ezt az az öt dolgot nem teszed meg, akkor nem jutsz hozzá a sikerhez, és stesszes maradsz.

Mik ezek?
1. Tűzz ki egy számodra fontos, és elérhető célt. Ne felejtsd el, az ember nem szokott olyasmiért mindent beleadva hajtani, amit nem igazán akar elérni.
2. Csinálj pontos tervet a célod megvalósítására.
3. Bontsd le ezt a tervet pontosan meghatározott napi feladatokra.
4.Tartsd magad folyamatosan olyan testi állapotban, hogy képes vagy végigcsinálni, amit elterveztél.  
5. Ehhez szervezd át az életedet annak érdekében, hogy a feladataidat sikerrel elvégezhesd.
Vagyis iktasd ki azokat a tevékenységeket a napirendedből, melyek nem szolgálják célodat.

Ha ezt az 5 dolgot megteszed, akkor a máris jelentősen csökken a stressz és vizsgadrukk.


Mi a teendő, ha az ember elakad feladatainak végrehajtása közben?

Nagy tervek, kezdeti lelkesedés, pár nap lendület, aztán megtorpanás.

Sokszor elég, ha ilyenkor kikapcsolódsz egy kicsit, pl. sétálsz, vagy iszol egy pohár vizet, relaxálsz, zuhanyozol egyet, vagy zenét hallgatsz.

Sajnos van, aki ebben az esetben "bedobja a törülközőt" és feladja az egészet, s átvált a „majd csak lesz valahogy” gondolkozásra.

Mikor feladod célodat, annak mindig valamilyen mélyben gyökerező hited elképzelésed az oka. Lehet, valami olyan emlék akadályoz Téged, hogy az légy, aki lehetnél, ami mélyen el van temetve tudatalattidba.

Miért, és hogyan hatnak a múlt emlékei a jelen pillanatunkra? Erről szól ez a videó:


A tudatalattiban tárolt fájdalmas tapasztalatok alkotják félelmeinket, kétségeinket, negatív gondolatainkat, nemkívánatos érzelmeinket, és ésszerűtlen viselkedésünket. Ezek okozzák a stresszt, a vizsgadrukkot is.

Sokan mondták nekem, ilyen vagyok, segíts, mutass valamilyen módszert, amivel legyőzhetem ezt.

Amit muszáj elfogadnod: amíg ezek a fájdalmas emléknyomok jelen vannak tudatalattidban, addig a hasonló, vagy hasonlónak vélt helyzetekben ugyanazokat a bénító érzelmeket fogod átélni, mint annak idején. E miatt uralkodik el rajtad a stressz, az önbizalomhiány, a kishitűség, és a többi gátló negatív hited. És ezek megakadályozhatnak célod elérésében.

A stressz oldásnak számtalan formája, és technikája van. Bizonyára már Te is hallottál, sőt alkalmaztál ezek közül többet.

A következő ingyenes web szemináriumon mutatok Neked több olyan lehetőséget, mellyel eredményesen szembeszállhatsz a stresszel, vizsgadrukkal.

Lesz köztük egy önszuggesztiós technika, melyet én dolgoztam ki, és mely már nagyon sok esetben bizonyította, hogy működik.
A következő ingyenes web szeminárium időpontja: 2012. május 31. csütörtök 20 óra

A módszer használatáról ÉLŐBEN hallhatod az egyik volt kedves diákunkat, Moroné Hajnit. Kérdéseket tehetsz fel Neki Te is!

Kattints, és gyere!

Itt tudsz meg többet a részletekről>>>>>